Skontaktuj się z Media Service Zawada!

Siedziba firmy

Media Service Zawada Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa

Tel.: +48 22 870 53 43
e-mail: kontakt@msz.com.pl

Zarząd i dyrekcja

Zdzisław Zawada
Prezes
e-mail: z.zawada@msz.com.pl

Andrzej Przesmycki
Dyrektor generalny
Tel.: +48 22 870 53 43 wew. 110
e-mail: a.przesmycki@msz.com.pl

Kinga Zarzycka
Dyrektor działu wydawniczego

Tel.: +48 22 870 53 43 wew. 128
e-mail: k.zarzycka@msz.com.pl

Paweł Kołodziej
Dyrektor finansowy
Tel.: +48 22 870 53 43 wew. 136,
e-mail: p.kolodziej@msz.com.pl

Dariusz Chmielewski
Dyrektor działu handlowego
Tel.: +48 22 870 53 43 wew. 114,
e-mail: d.chmielewski@msz.com.pl

Dział handlowy

Tel.: +48 22 870 53 43
e-mail: dystrybucja@msz.com.pl

B2B | PR | współpraca

Kinga Zarzycka
e-mail: k.zarzycka@msz.com.pl

Reklamacje prosimy kierować na adres: reklamacje@msz.com.pl.

W temacie maila należy wpisać tytuł reklamowanej publikacji.