Badanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Założenia
Głównym celem badania jest pozyskanie informacji na temat wyboru i odbioru mediów (prasy, radia, telewizji) przez dzieci i młodzież w wieku 3–12 lat, ale również ich preferencji konsumenckich. Wszystkie informacje o charakterze medialnym zostały wzbogacone o dane opisujące młodych odbiorców pod względem demograficznym, konsumenckim, a także psychograficznym.

Metodologia
Badanie realizujemy od 2002 r. i odbywa się ono cyklicznie razy w roku (czerwiec). Od paru edycji projekt jest przeprowadzany metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) czyli w formie wywiadu przeprowadzonego poprzez otrzymanie kwestionariusza drogą internetową oraz wypełnienie go on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz najszybciej rozwijających się metod badań marketingowych. W ramach studium zadajemy pytania pogrupowane w bloki dotyczące: czytelnictwa czasopism, powodów czytania, kontaktu z innymi mediami (radiem, telewizją, internetem, kinem), zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu, hobby, stylu życia (stosunki w rodzinie, opinie na rozmaite tematy itp.), posiadanych dóbr, zakupów, metryczki dziecka i rodziców oraz cech gospodarstwa domowego.
Głównym respondentem w badaniu jest dziecko, rodzice odpowiadają na pytania dotyczące gospodarstwa domowego i pytania metryczkowe.

Zamówienie raportu
Kinga Zarzycka
Dyrektor Marketingu
e-mail:k.zarzycka@msz.com.pl