• wybierz język

Badania wydrukuj stronę:

Badanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Założenia
Głównym celem badania jest dostarczenie informacji na temat wyboru i odbioru mediów (prasy, radia, telewizji) przez dzieci i młodzież w wieku 6–14 lat. Wszystkie informacje o charakterze medialnym zostały wzbogacone o dane opisujące młodych odbiorców pod względem demograficznym, konsumenckim, a także psychograficznym.

Metodologia
Badanie realizujemy od 2002 r. i odbywa się ono cyklicznie dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Projekt jest przeprowadzany metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), czyli w formie wywiadu w domu respondenta z wykorzystaniem laptopa. Dzięki przenośnemu komputerowi możliwe jest prezentowanie w trakcie wywiadu zdjęć i materiałów multimedialnych oraz wypełnienie elektronicznego kwestionariusza.

W ramach studium zadajemy pytania pogrupowane w bloki dotyczące: czytelnictwa czasopism i komiksów, powodów czytania, kontaktu z innymi mediami (radiem, telewizją, internetem, kinem), zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu, hobby, stylu życia (stosunki w rodzinie, opinie na rozmaite tematy itp.), posiadanych dóbr, zakupów, metryczki dziecka i rodziców oraz cech gospodarstwa domowego.
Głównym respondentem w badaniu jest dziecko, rodzice odpowiadają na pytania dotyczące gospodarstwa domowego i pytania metryczkowe.

Próba
Próba do badania w każdej fali jest losową ok. 1000-osobową reprezentacją ogółu dzieci w wieku 6–14 lat mieszkających w Polsce (populacja o liczebności 4 505 tys. osób). Próba ma charakter imienny i jest dobierana z rejestru PESEL administrowanego przez MSWiA. Ostatnia fala pomiaru została zrealizowana w maju 2014 r.

Koordynacja realizacji projektu
Agata Jackiewicz
Senior Analyst
e-mail:
tel. +48 22 54 52 234
Millward Brown S.A.
ul. Branickiego 17
02-972 Warszawa
www.millwardbrown.com/pl

Zamówienie raportu
Ewa Laszkowska
Dyrektor Marketingu
e-mail:
tel. +48 22 870 53 43
Media Service Zawada