• wybierz język
  • wyszukaj w kategorii:

Konkursy - SuperWings - 1/2019 wydrukuj stronę:

numer konkursu 1/2019

POCZTA

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki: 

a)Przedstawić dowolną techniką pracę plastyczną samoloty SuperWings podczas pobytu w Anglii. 

b)Pracę wraz z wyciętym i wypełnionym kuponem konkursowym zamieszczonym w magazynie przesłać lub doręczyć na adres: Media Service Zawada Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, z dopiskiem na kopercie SuperWings 1/2019. 

Nagroda:

Gry: Paszczaki, Potworne porządki, gadżety z filmu, Pieczątki 

Regulamin konkursu

Laureaci konkursu