• wybierz język
  • wyszukaj w kategorii:

Konkursy - Mini Mini Wydanie Specjalne - 2/2016 wydrukuj stronę:

Misie Episie

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:

Narysować Misia Episia. Pracę wraz z wyciętym i wypełnionym kuponem konkursowym, przesłać lub doręczyć na adres: „Misie Episie” MiniMini Wydanie Specjalne, Media Service Zawada Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa.

Nagroda:

6 Misiów Episiów

Leaureaci

6 Misiów Episiów
Karolina Gromek, Kobyłka Aleksandra Kozłowska, Rychnów Laura Kiełpińska, Łabiszyn
Hanna Tkaczyk, Warszawa Maria Ciechulska, Bolesławek Kamila Gwizdalska, Magdalenka

Regulamin konkursu

Kupon konkursowy