• wybierz język
  • wyszukaj w kategorii:

Konkursy - Magazyn Świnka Peppa - 10/2019 wydrukuj stronę:

numer konkursu 10/2019

POCZTA

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki: 

a)Dowolną techniką wykonaj pracę plastyczna pt. „Kosmiczny konkurs” 

b)Pracę wraz z wyciętym i wypełnionym kuponem konkursowym prześlij lub doręcz na  adres: Media Service Zawada Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Kosmiczny konkurs” 

Nagroda:

19 fantastycznych nagród

Regulamin konkursu

Laureaci Konkursu